(051) 448 7302 / 3    

  hereford@studbook.co.za

 

 

Hereford Qualities
______________________________________________________________________________________________________________________
 
FERTILITY
●  The success of your breeding program is determined by the fertility of your animals. Bulls, cows and heifers - Hereford fertility will provide the advantage.
●  Die sukses van jou teelprogram word bepaal deur die vrugbaarheid van jou diere. Bulle koeie of verse - Hereford vrugbaarheid sal vir jou dié voorsprong gee!

EASY CALVING
●  Heifers have easy calving when sired by Hereford bulls.
●  Herefordbulle kan gerus by verse gebruik word vir maklike kalwing.

HYBRID VIGOUR
●  Hereford and Hereford crosses are sought after in feedlots because of their feed conversion ability.
●  As een van die wêreld se oudste rasse sal die HEREFORD jou die basterkrag gee wat jou kruisteelprogram nodig het.

MEAT QUALITY
●  Consumers demand quality meat Herefords will ensure quality in your cross breeding program.
●  Prestasietoetsing is ‘n belangrike deel van Herefordtelers se teelbeleid. Jy kan hierdie voordeel deel maak van jou kudde.

FINISHING OF THE VELD
●  The Hereford is often referred to as “The Breed which made grass famous” Hereford can thus with great success be marketed from the veld.
●  Daar word nie sonder rede na die Hereford verwys as 'Die Ras wat Gras beroemd gemaak het nie' Hereford kan met groot sukses gebruik word waar diere van die veld af bemark word.!

ADAPTABILITY
●  Herefords are adapted to perform under severe climatic conditions. Herefords can be seen from the icy cold Drakensberg to the heat of Swaziland.
●  Herefords is aangepas om onder die mees onaangenaamste klimaatstoestande te presteer. Van die Drakensberge se sneeu tot in die hitte van Swaziland sal jy Herefords vind.

TEMPERAMENT
●  The docile Hereford temperament is carried over to their progeny which results in a better quality beef, better feed conversion and less injuries in the feedlots. Management become less of a burden.
●  Die Hereford temperament word oorgedra aan hul nageslag. Die wonderlike temperament veroorsaak beter kwaliteit vleis, beter voeromset en minder beserings in voerkrale. Bestuur word dus vergemaklik.

HEREFORD WHITEFACE - YOUR QUALITY STAMP
●  The white characteristic head of the Hereford is the international mark of quality sought after by cattle breeders, feedlot contractors and consumers.
●  Die Hereford se kenmerkende witkop is internasionaal ‘n stempel van kwaliteit by beesboere, voerkraal ondernemers en verbruikers.

 
 
    

SA HEREFORD SOCIETY
Council
Members
Shows
Sales

HEREFORD BREED
History
Bull of the Year
Cow of the Year
Semen Available

CONTACT US
051 448 7302/3
hereford@studbook.co.za
118 Henry Str, Westdene, Bloemfontein