(051) 448 7302 / 3    

  hereford@studbook.co.za

 

 

Hereford Semen Available
______________________________________________________________________________________________________________________

●  KI Gids 2018 (PDF)

Invoer van Semen

Bulle wat genomineer word vir die invoer van semen vir stoetteling, met aanvaarbare genetiese potensiaal, se gegewens sal deur `n komitee wat deur die Raad aangewys is, nagevors word met betrekking tot:

●  Eie Prestasie
●  Voorgeslag prestasie
●  Algemene voorkoms
●  Nageslag prestasie waar van toepassing
●  “EBV’s”
●  Persentiel tabel
●  “Hypotrichosis” negatief (bovine hairless)
●  “Idiopathic Epilepsy” (IE) negatief
●  moet gegenotipeer wees

Vir sodanige bul om te kwalifiseer as `n KI skenker van ingevoerde semen vir die gebruik in Suid-Afrika, sal die persentiel tabelle in die land van herkoms gebruik word om sy geskiktheid te bepaal. Dieselfde minimum persentiel maatstaf gebruik vir plaaslike KI bulle sal as riglyn gebruik word.

Eienskappe wat inag-geneem sal word sal dieselfde wees as die gemeet in Suid-Afrika of soortgelyk (bv. 200 dae gewig vir speengewig, melk vir speen maternaal ens.)

Die invoer van semen vir kommersiële gebruik is toe, maar sal op 'n jaarlikse basis heroorweeg word.

Evaluasie vereistes vir ‘n KI Bul

Volg hierdie stappe vir die evaluering van jou Hereford bul:

●  Teler Identifikasie van `n potensiale K.I. bul. Aansoek vir registrasie aan die Telersgenootskap kantoor.
●  Kantoor Versamel die nodige inligting. Inligting gestuur aan die Ras -Adviserende komiteeVoorsitter.
●  Kantoor Aanstelling van keurders. Voorsien die prestasie-en teelwaardedata aan die keurders
●  Keurder Visuele keuring van die bul op die plaas. Bespreek verskille/ooreenkomste met die teler.
●  Kantoor Bevestig met die teler of die proses aangaan.
●  Teler KI sentrum/Veearts/Technikus voltooi die reproduksie verslag.
●  Sentrum Reproduksieverslag na die kantoor.
●  Kantoor Tegniese Komitee evalueer die verslag.
●  Kantoor Goedkeuring as KI bul deur komitee.
●  Kantoor Merk alle eienskappe buite die riglyne.
●  Kantoor Goedkeuring bevestig met KI Stasie.
●  Kantoor Semen mag getap word.
 

Bulls:

Locheim WDW080082 P
(Semen = R125/straw (7kg/205 day calve); volume discount will apply; registration of his calves will be additional R100/calve)
●  Absolute class for stud breeding – a true champion
●  One of the best Hereford bulls ever in South Africa
●  A bull that makes imported semen unnecessary
●  Good conformation, excellent muscling and full pigmentation
●  Excellent performance figures

Three Generation Pedigree
Semen beskikbaar by Vicedale Herefords.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zuikerkop ZK080031 Beef Bumper
HE3379 Beef Bumper, ‘n poenskop Hereford bul uit die Lincolinbloedlyn.  Die bul se kalwers is 1/2kg swaarder as rasgemiddeld, en het silwer meriete in ‘n fase C toets behaal.  Hy het uitstekende teelwaardes op speen, jaaroud en 18 maande met ‘n baie goeie voeromsetverhouding.  Die bul is uit dieselfde moeder as die vorige junior Suid-Afrikaanse kampioen en het ook die intteras prestasietoetsklas in Bloemfontein gewen.  Hy is reeds in embrioprogramme deur van die land se voorste telers gebruik.

Semen beskikbaar byTaurus @ R120-00 (BTW uitgesluit)
adminfs@taurus.co.za

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zuikerkop ZK090103 P
This bull will not increase dystocia problems and will breed smaller, feed efficient animals and weights slightly lower than the average Hereford.  Represented the Hereford breed at the 2011 Pretoria Show ARC Performance Test Class.

Beskikbaar by X-seed @ R85-00
Cell: 082 905 0293
Email: 
roy@xseed.co.za

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kenrussmark 060065 P
(Semen = R90/straw (5kg/205 day calve); volume discount will apply.
●  Bull with all the desired traits for stud breeding
●  Vicedale progeny speaks for itself; first bull calve winner at 2011 Nationals and now also used as stud bull in Vicedale herd
●  Bred from best Hereford lines in South Africa - Renegade & Vicedale S3 (Res National Champion’ 86 genetics) 
●  Good conformation, excellent muscling and pigmentation
●  Excellent growth and  feed efficiency – Phase C tested

Semen beskikbaar by Vicedale Herefords

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Locheim Kyanama Mike WDW070020
Semen = R95/straw, volume discount will apply.
Very much suited for stud breeding - Proven sire - Has done well in the Vicedale herd - Good conformation, medium type and excellent muscling and dark brown coated - Good performance figures and a show champion

Semen beskikbaar by Vicedale Herefords

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Locheim Best Performer WDW 12053
Semen = R150/straw; volume discount will apply
Absolute class for stud breeding – National Champion 2014 and 3rd in World Hereford Bull of the Year Award competition, Fort Worth, Texas. - One of the best Hereford bulls ever in South Africa - Named bull of the year in South Africa 2015 - A bull that makes imported semen unnecessary - Good conformation, excellent muscling and good eyebrows with full pigmentation - Excellent performance figures, which he passes on to his progeny - Has done excellent in all herds used so far across South Africa

Semen beskikbaar by Vicedale Herefords

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BM Boomer 05-18

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kenrussmark 140018

Semen beskikbaar by Taurus

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Puttergill Usain

Semen beskikbaar by CRV Xseed

 
 
    

SA HEREFORD SOCIETY
Council
Members
Shows
Sales

HEREFORD BREED
History
Bull of the Year
Cow of the Year
Semen Available

CONTACT US
051 448 7302/3
hereford@studbook.co.za
118 Henry Str, Westdene, Bloemfontein