(051) 448 7302 / 3    

  hereford@studbook.co.za

 

 

Hereford Cow of the Year
______________________________________________________________________________________________________________________

Cow of the Year 2019
BMH08090 - Vicedale Herefords

Die koei, BMH 080090 is in 2019 aangewys as Stamboek se Platinum Elite Herefordkoei van die jaar. Sy spog met n tussenkalfperiode indeks van 115, n melkindeks van 109, koeidoeltreffendheidsindeks van 134, gemiddelde daaglike toename-indeks van 107 en n voeromsetverhoudingsindeks van 113.

Met n produksiewaarde van 134 is sy self ook n 4,5-ster koei. Van haar 8 kalwers is tot en met hede 6 bulle verkoop met almal n produksiewaarde van hor as 100 en haar 2 verse in die Vicedale kudde is beide 3,5 ster diere met onderskeidelik koeiproduksiewaardes van 106 en 110.
 

Elitekoei Teelwarde inligting:
 
Geboortedatum 13 Augustus 2008
Ouderdom met eerste kalf 28 maande
Tussenkalfperiode 387 dae (115)
Aantal kalwers 8
Teelwaarde-indeks vir geboorte (direk) 115
Teelwaarde-indeks vir geboorte (maternaal) 82
Teelwaarde-indeks vir speen (direk) 107
Teelwaarde-indeks vir speen (maternaal) 109
Koeiwaarde-seleksie-indeks 134
Gemiddelde speenindeks 102

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2018 Cow of the Year
JR 15-09

Vroulike diere in die Vicedale Herefordkudde word oor jare al streng geselekteer volgens n reeks belangrike prestasieparameters. Om in hierdie kudde met sy ho verwagtinge beskou te word as die beste vroulike dier op so jong ouderdom is n besonderse prestasie. Die koei, 15-0009JR, spog met n tussenkalfperiode indeks van 112, 'n Speen indeks van 113, koeidoeltreffendheidsindeks van 108, GDT indeks van 118 en n VOV indeks van 116. Met n produksiewaarde van 110. JR 15009 is aangewys as Nasionale Kampioen vroulike dier, asook Goue Beker wenner tydens Moorreesburg skou 2017. Tans het sy ook weer n uitstaande verskalf van wie ho verwagtinge gekoester word. Ons glo dat JR15-0009 n koei is wat die Herefordras met trots verteenwoordig en besondere fenotipiese en genetiese prestasies reeds handaaf en volhou. Daarom is daar nie twyfel dat sy n waardige wenner sal wees van die Koei van die Jaar toekenning.

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2017 Cow of the Year
Syferpan Caroline 179th SLM 03-14
Click here for the pedigree

Syferpan Caroline 179th is geneties n kombinasie van ouer Engelse en Kanadese genetika en is n direkte dogter van die alombekende Syferpan Zoom met legendariese bulle soos Bell B Domino 91L, OB Joyful en Badlingham Bossy in die agtergrond. Wat haar egter onderskei is haar uitstaande produksierekord oor die afgelope 13 jaar.

Teelwaardes en Stamboom
Die koei se teelwaardes lyk nie na iets spesiaal met die eerste oog op slag nie, maar as mens in ag neem dat die regressie model ouer genetika benadeel, asook die groot aantal ingevoerde bulle in haar stamboom, is dit duidelik dat haar teelwaardes nie die volle verhaal vertel nie. Volledigheidshalwe is haar 3 generasie stamboom en teelwaardes aangeheg.

Koei se produksie rekord:
SLM 03-14 het op die ouderdom van 38 maande vir die eerste keer gekalf en het sedertdien 11 lewendige kalwers in die lewe gebring en 10 gespeen met n TKP van 360 dae, n gemidddelde geboortegewig van 36 kg, -speengewig van 275 kg met n gemiddelde speenindeks van 106. Sy soog tans haar 11de natuurlike kalf.

SLM 03-14 se nageslag
Uit haar 6 manlike nageslag is 4 reeds verkoop ouderdom of ouer. Al vier haar ouer bulkalwers is of op die Syferpan veiling verkoop of terug gehou vir gebruik in die Syferpan Stoetkudde.
09-46 is aan P Hodskiss verkoop op die 2011 veiling
10-24 is in 2012 deur Mouton Herefords gekoop vir n stoetvaar en is later weer aan mnr Theo Coetzee verkoop
11-10 is as stoetbul gebruik deur mnr Moorcroft in die stoetkudde
13-41 is in 2015 gekoop in vennootskap deur Miquiline Herefords, Lemoenvlei Herefords, Zetler Herefords en Hoekland Herefords en is reeds deur al 4 die eienaars gebruik. Daar is reeds nageslag in die Miquiline en Zetler kuddes.

Fotos van koei en nageslag
SLM 03-14 is fenotipies baie korrek met n uitstekende konstitusie en langslewendheid. Sy presteer in n kudde wat met minimale insette van die veld af geboer word en kry geen spesiale aandag ten spyte van haar ouderdom nie.

 

 
Bo is n onlangse foto van 03-14 en haar kalf SLM 11-10, seun wat in Syferpan
kudde gebruik is
SLM 13-41 in werksklere nadat hy 3 dekseisoene in een jaar agter die blad het  

 

Ek glo hierdie dien as voldoende motivering om Syferpan Caroline 179th as koei van die jaar 2017 te oorweeg, ek glo nie daar is nog n koei in die ras wat kan spog met haar produksierekord en langslewendheid met beproefde nageslag nie.

Voorsteller: Harley van Rhyn
Sekondante: Wicus Kruger, Drikus Mouton, Louwtjie Louw Snr, Bevan Zetler

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2016 Cow of the Year
WG 06 12 - Wilkloof Boerdery BK
Click here for the pedigree

By Wilkloof Herefords werk die koeie vir Willie Groenewald en nie anders om nie

Die dekseisoen strek vanaf 1 Mei vir 60 dae en alle oop koeie en verse word summier uitgeskot, verse word gedek om op 2 jaar saam met die koeie te kalf en kry geen voorkeur behandeling nie. Die praktyk het die gevolg dat die Wilkloof kudde vir jare al een van die vrugbaarste kuddes in die land is (TKP 2012 - 368 dae, 2013 - 370 dae, 2014 - 363 dae, 2015 - 366 dae) en die fondasie diere is van die Hoekland en Ehrenhof kuddes en het ook 'n groot impak gemaak by Zetler Herefords.
 

Die hoofboerdery is kleingrane in die winterren gebied van die Overberg en die beeste se dek en kalfseisoene moet inval om aan te pas by die ander aktiwiteite op die plaas, daarom is die dekseisoen dan ook vroer as wat die norm in die streek is. Die gevolg is dat die koeie kalf op stoppellande met slegs strooi as byvoeding totdat daar droland lusern beskikbaar is in die winter.

Die koei WG 06-12 het op die ouderdom van 23 maande haar eerste keer gekalf en handhaaf n TKP van 370 oor 8 kalwers. Sy het 'n gemiddelde speengewig van 237.6 kg met 101 indeks oor 7 kalwers met speendata.

Die koei is n beproefde koei met akkurate teelwaardes. Die geboortegewig direk van 0.48 met n akkuraatheid van 81% en die melk teelwaarde van 4.5 met akkuraatheid van 68%
is indrukwekkend.

Die koei het ook die SA Stamboek Elite 2016 Platinum Koei toekennings ontvang.

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2014 Cow of the Year
KRM040012
Click here for the pedigree

Die koei is op 15 maande gepaar en het die eerste keer op 2 jarige ouderdom gekalf. Daarna het sy elke jaar gekalf met n gemiddelde TKP van 364 dae. Haar TKP na haar tweede kalf gebore is was 373 dae en sy het al 8 haar kalwers gespeen. Sy is weer in kalf gesertifseer. Die koei het uitstaande teelwaardes onder andere 117 indeks vir Speen Direk, 126 indeks vir Speen Maternaal en 115 vir Koei Doeltreffenheid. Selfs haar teelwaarde vir Scrotum omvang van Manlike nageslag is 14% bo rasgemiddeld.

Haar manlike nageslag wat vir karkasseienskappe geskandeer is gee haar indekse van 127 vir oogspieromvang en 128 vir marmering. Haar teelwaarde indeks vir GDT is 118. Die vaar van KRM040012 is KRM Padre 010024 wat aan Brownstones Herefords verkoop is en die Brown familie het die Reserwe Groot Kampioen Vleisbeesbul by die Royal Skou gewen met Padre in 2004. Padre is n seun van KRM Legend 980063 en het aan vaderskant ook die ma van KRM Pride 010048 in sy stamboom.

Aan moederskant is bekende bulle soos KRM Lincoln 98 47 en KRM Carbon Copy C40 wat op twee en half jarige ouderdom grootkampioen bul was op Bloemskou. KRM Minx 040012 se beste bul tot op datumn was KRM100001 (foto aangeheg) wat aan Louis Nel van Kuruman verkoop is. 'n Vers van KRM Minx 040012 is aan Bonhaven Herefords verkoop.

Behalwe bogenoemde vertoon die koei ook baie goed (sien foto aangeheg) Die koei loop gemaklik, haar hoewe wys geen tekens van groei en haar uier vertoon baie goed. Sy het goeie diepte en lengte van lyf. Die haarkleed van hierdie koei is ook baie gewens.  

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2011 Cow of the Year
BMH 060022 Rchel Claude 0121

 
 
    

SA HEREFORD SOCIETY
Council
Members
Shows
Sales

HEREFORD BREED
History
Bull of the Year
Cow of the Year
Semen Available

CONTACT US
051 448 7302/3
hereford@studbook.co.za
118 Henry Str, Westdene, Bloemfontein