SA Hereford Cattle Society

 

Is it any surprise that the Hereford breed originated as a product of necessity? Efficient, adaptable and hardy, these cattle have always had a face to remember.

Hereford Qualities

The success of your breeding program is determined by the fertility of your animals. Bulls, cows and heifers - Hereford fertility will provide the advantage.


Die sukses van jou teelprogram word bepaal deur die vrugbaarheid van jou diere. Bulle koeie of verse - Hereford vrugbaarheid sal vir jou dié voorsprong gee!

Heifers have easy calving when sired by Hereford bulls.


Herefordbulle kan gerus by verse gebruik word vir maklike kalwing.

Hereford and Hereford crosses are sought after in feedlots because of their feed conversion ability.


As een van die wêreld se oudste rasse sal die HEREFORD jou die basterkrag gee wat jou kruisteelprogram nodig het.

Consumers demand quality meat Herefords will ensure quality in your cross breeding program.


Prestasietoetsing is ‘n belangrike deel van Herefordtelers se teelbeleid. Jy kan hierdie voordeel deel maak van jou kudde.

The Hereford is often referred to as “The Breed which made grass famous” Hereford can thus with great success be marketed from the veld.


Daar word nie sonder rede na die Hereford verwys as 'Die Ras wat Gras beroemd gemaak het nie' Hereford kan met groot sukses gebruik word waar diere van die veld af bemark word.!

Herefords are adapted to perform under severe climatic conditions. Herefords can be seen from the icy cold Drakensberg to the heat of Swaziland.


Herefords is aangepas om onder die mees onaangenaamste klimaatstoestande te presteer. Van die Drakensberge se sneeu tot in die hitte van Swaziland sal jy Herefords vind.

The docile Hereford temperament is carried over to their progeny which results in a better quality beef, better feed conversion and less injuries in the feedlots. Management become less of a burden.


Die Hereford temperament word oorgedra aan hul nageslag. Die wonderlike temperament veroorsaak beter kwaliteit vleis, beter voeromset en minder beserings in voerkrale. Bestuur word dus vergemaklik.

The white characteristic head of the Hereford is the international mark of quality sought after by cattle breeders, feedlot contractors and consumers.


Die Hereford se kenmerkende witkop is internasionaal ‘n stempel van kwaliteit by beesboere, voerkraal ondernemers en verbruikers.

 

 

  Download

CONSTITUTION   GRONDWET  

 


2019 Events & Sales 2019 CALENDAR

  Skoue / Shows

Riversdale Skou
20 - 22 Februarie 2019

Vryburg Skou
3 - 5 April 2019

Cattle Farmers' Day
10 April 2019

Bloemfontein Skou
25 April - 4 Mei 2019

Bulgroeitoets Stamboek Kompetisie
29 April 2019

FNB Hereford Beoordeling
2 Mei 2019

Interras Beoordeling
3 Mei 2019

Nampo Skou
14 - 17 Mei 2019

Pietermaritzburg Royal Show
24 May - 2 June 2019

George Skou
29 - 31 Augustus 2019

Moorreesburg Skou
11 - 14 September 2019

Alfa Expo
17 - 19 September 2019

 

  Vergaderings / Meetings

Raadsvergadering
19 - 20 Februarie 2019

Raadsvergadering, AJV, Dinee
6 Junie 2019

Raadsvergadering
15 Oktober 2019

 

  Veilings / Sales

Vryburg
5 April 2019

PP Mong Trust Produksieveiling
4 Junie 2019

Oos-Transvaal Bulveiling
31 Julie 2019

Kuruman Veiling
2 Augustus 2019

Griffin / Brownstone Veiling
8 Augustus 2019

Bonhaven Best of Both
9 Augustus 2019

EG Malina Veiling
20 Augustus 2019

KRM en HBH Produksieveiling
21 Augustus 2019

Syferpan Veiling
5 September 2019

Vryburg Veiling
12 September 2019

Kevlynn Produksieveiling
17 September 2019

Sanniesguns Produksieveiling
18 September 2019

Swartland Veeboere Produksieveiling
19 September 2019

Barkley-Oos Veiling
20 September 2019

Vryburg Veiling
14 November 2019

Beef Industry Day 2019

 

 

PDF's to Download

# Name Description
1. Cattle Farmers' Day Invitation and Program *(.pdf)
2. New Zealand Young Breeders Conference 2020 Submit Form
  Left click the document name to view the document or Right click the document name and Select Save Target as... to download the document to your computer.

Thank you to all our sponsors

 

SA HEREFORD SOCIETY
Council
Members
Shows
Sales
CONTACT US
   051 448 7302/3
    hereford@studbook.co.za
  118 Henry Street, Westdene, Bloemfontein

         
Hereford Society

COPYRIGHT © SA HEREFORD SOCIETY. WEBSITE, SEO & CMS BY QUICKSOLVE INTERNET