SA Hereford Cattle Society

 

Is it any surprise that the Hereford breed originated as a product of necessity? Efficient, adaptable and hardy, these cattle have always had a face to remember.

Hereford Qualities

The success of your breeding program is determined by the fertility of your animals. Bulls, cows and heifers - Hereford fertility will provide the advantage.


Die sukses van jou teelprogram word bepaal deur die vrugbaarheid van jou diere. Bulle koeie of verse - Hereford vrugbaarheid sal vir jou dié voorsprong gee!

Heifers have easy calving when sired by Hereford bulls.


Herefordbulle kan gerus by verse gebruik word vir maklike kalwing.

Hereford and Hereford crosses are sought after in feedlots because of their feed conversion ability.


As een van die wêreld se oudste rasse sal die HEREFORD jou die basterkrag gee wat jou kruisteelprogram nodig het.

Consumers demand quality meat Herefords will ensure quality in your cross breeding program.


Prestasietoetsing is ‘n belangrike deel van Herefordtelers se teelbeleid. Jy kan hierdie voordeel deel maak van jou kudde.

The Hereford is often referred to as “The Breed which made grass famous” Hereford can thus with great success be marketed from the veld.


Daar word nie sonder rede na die Hereford verwys as 'Die Ras wat Gras beroemd gemaak het nie' Hereford kan met groot sukses gebruik word waar diere van die veld af bemark word.!

Herefords are adapted to perform under severe climatic conditions. Herefords can be seen from the icy cold Drakensberg to the heat of Swaziland.


Herefords is aangepas om onder die mees onaangenaamste klimaatstoestande te presteer. Van die Drakensberge se sneeu tot in die hitte van Swaziland sal jy Herefords vind.

The docile Hereford temperament is carried over to their progeny which results in a better quality beef, better feed conversion and less injuries in the feedlots. Management become less of a burden.


Die Hereford temperament word oorgedra aan hul nageslag. Die wonderlike temperament veroorsaak beter kwaliteit vleis, beter voeromset en minder beserings in voerkrale. Bestuur word dus vergemaklik.

The white characteristic head of the Hereford is the international mark of quality sought after by cattle breeders, feedlot contractors and consumers.


Die Hereford se kenmerkende witkop is internasionaal ‘n stempel van kwaliteit by beesboere, voerkraal ondernemers en verbruikers.

 

 

  Download

CONSTITUTION   GRONDWET  

 


2018 Events & Sales 2018 CALENDAR

  Skoue / Shows

Riversdale Skou
14 - 17 Februarie 2018

Vryburg Show
26 - 28 March 2018

Bloemfontein Skou
26 April - 5 Mei 2018

Nampo
15 - 18 Mei 2018

Pietermaritzburg Royal Show
25 May - 3 June 2018

George Show
30 August- 1 September 2018

Swartland Skou
5 - 8 September 2018

Alfa Expo, Parys
18 - 20 September 2018

Agri Mega Week
12 - 15 September 2018

 

  Vergaderings / Meetings

Raadsvergadering
13 - 14 Februarie 2018

Eeufees Simposium
21 - 22 Maart 2018
Rietkuil, Clocolan
Koste R200 p/p - bevestig by liezel@studbook.co.za
Verblyf R400 p/p - kontak info@zuikerkop.co.za
Program


Raadsvergadering
16 - 17 Oktober 2018

 

  Veilings / Sales

Vryburg Skou Veiling
28 Maart 2018

PP Mong Trust Production Sale
5 June 2018

Ermelo Veiling
25 Julie 2018

Kuruman Veiling
3 Augustus 2018

Griffin / Brownstone Bulveiling
9 Augustus 2018

EG Malina Bulveiling
21 Augustus 2018

KRM & HBH Produksieveiling
22 Augustus 2018

 

Puttergill & Douvat Veiling
4 September 2018

Vryburg Bulveiling
13 September 2018

Barkley Oos Bulveiling
14 September 2018

Kevlynn Produksieveiling
18 September 2018

Syferpan Veiling
19 September 2018

Sanniesguns Produksieveiling
19 September 2018

Swartland Veeboere Produksieveiling
20 September 2018

Vryburg Veiling
15 November 2018

 

 

Thank you to all our sponsors

 

SA HEREFORD SOCIETY
Council
Members
Shows
Sales
CONTACT US
   051 410 0958
    hereford@studbook.co.za
  118 Henry Street, Westdene, Bloemfontein

        
Hereford Society

COPYRIGHT © SA HEREFORD SOCIETY. WEBSITE, SEO & CMS BY QUICKSOLVE INTERNET