SA Hereford Cattle Society

 

Is it any surprise that the Hereford breed originated as a product of necessity? Efficient, adaptable and hardy, these cattle have always had a face to remember.

Hereford Qualities

The success of your breeding program is determined by the fertility of your animals. Bulls, cows and heifers - Hereford fertility will provide the advantage.


Die sukses van jou teelprogram word bepaal deur die vrugbaarheid van jou diere. Bulle koeie of verse - Hereford vrugbaarheid sal vir jou dié voorsprong gee!

Heifers have easy calving when sired by Hereford bulls.


Herefordbulle kan gerus by verse gebruik word vir maklike kalwing.

Hereford and Hereford crosses are sought after in feedlots because of their feed conversion ability.


As een van die wêreld se oudste rasse sal die HEREFORD jou die basterkrag gee wat jou kruisteelprogram nodig het.

Consumers demand quality meat Herefords will ensure quality in your cross breeding program.


Prestasietoetsing is ‘n belangrike deel van Herefordtelers se teelbeleid. Jy kan hierdie voordeel deel maak van jou kudde.

The Hereford is often referred to as “The Breed which made grass famous” Hereford can thus with great success be marketed from the veld.


Daar word nie sonder rede na die Hereford verwys as 'Die Ras wat Gras beroemd gemaak het nie' Hereford kan met groot sukses gebruik word waar diere van die veld af bemark word.!

Herefords are adapted to perform under severe climatic conditions. Herefords can be seen from the icy cold Drakensberg to the heat of Swaziland.


Herefords is aangepas om onder die mees onaangenaamste klimaatstoestande te presteer. Van die Drakensberge se sneeu tot in die hitte van Swaziland sal jy Herefords vind.

The docile Hereford temperament is carried over to their progeny which results in a better quality beef, better feed conversion and less injuries in the feedlots. Management become less of a burden.


Die Hereford temperament word oorgedra aan hul nageslag. Die wonderlike temperament veroorsaak beter kwaliteit vleis, beter voeromset en minder beserings in voerkrale. Bestuur word dus vergemaklik.

The white characteristic head of the Hereford is the international mark of quality sought after by cattle breeders, feedlot contractors and consumers.


Die Hereford se kenmerkende witkop is internasionaal ‘n stempel van kwaliteit by beesboere, voerkraal ondernemers en verbruikers.

 


Latest Events & Sales

  Skoue / Shows

George Skou
25 - 27 August 2016

Moorreesburg Skou
7 - 10 September 2016

Agri Mega Week
14 - 17 September 2016

 

  Vergaderings / Meetings

Raadsvergadering
16 Junie 2016

Raadsvergadering
11 Oktober 2016

  Veilings / Auctions

Ermelo Veiling
27 Julie 2016

Griffin / Brownstone Bulveiling
2 Augustus 2016

Kuruman Veiling
5 Augustus 2016

EG Malina Bulveiling
16 Augustus 2016

Nasionale Veiling (Kanselleer)
18 Augustus 2016

KRM & HBH Produksieveiling
24 Augustus 2016

Vryburg Veiling
8 September 2016

 

Swartland Veeboere Produksieveiling
15 September 2016

Barkley-Oos Bul Veiling
16 September 2016

Kevlynn Produksieveiling
20 September 2016

Syferpan Veiling
21 September 2016

Sanniesguns Produksieveiling
21 September 2016

Bohaven Best of Both Veiling
29 September 2016

Vryburg Veiling
17 November 2016

 

© Copyright SA Hereford Cattle Society 2016. All Rights Reserved.
No article or picture may be reproduced\published
without the written consent of SA Hereford Cattle Society.