SA Hereford Cattle Society

 

Is it any surprise that the Hereford breed originated as a product of necessity? Efficient, adaptable and hardy, these cattle have always had a face to remember.

Hereford Qualities

The success of your breeding program is determined by the fertility of your animals. Bulls, cows and heifers - Hereford fertility will provide the advantage.


Die sukses van jou teelprogram word bepaal deur die vrugbaarheid van jou diere. Bulle koeie of verse - Hereford vrugbaarheid sal vir jou dié voorsprong gee!

Heifers have easy calving when sired by Hereford bulls.


Herefordbulle kan gerus by verse gebruik word vir maklike kalwing.

Hereford and Hereford crosses are sought after in feedlots because of their feed conversion ability.


As een van die wêreld se oudste rasse sal die HEREFORD jou die basterkrag gee wat jou kruisteelprogram nodig het.

Consumers demand quality meat Herefords will ensure quality in your cross breeding program.


Prestasietoetsing is ‘n belangrike deel van Herefordtelers se teelbeleid. Jy kan hierdie voordeel deel maak van jou kudde.

The Hereford is often referred to as “The Breed which made grass famous” Hereford can thus with great success be marketed from the veld.


Daar word nie sonder rede na die Hereford verwys as 'Die Ras wat Gras beroemd gemaak het nie' Hereford kan met groot sukses gebruik word waar diere van die veld af bemark word.!

Herefords are adapted to perform under severe climatic conditions. Herefords can be seen from the icy cold Drakensberg to the heat of Swaziland.


Herefords is aangepas om onder die mees onaangenaamste klimaatstoestande te presteer. Van die Drakensberge se sneeu tot in die hitte van Swaziland sal jy Herefords vind.

The docile Hereford temperament is carried over to their progeny which results in a better quality beef, better feed conversion and less injuries in the feedlots. Management become less of a burden.


Die Hereford temperament word oorgedra aan hul nageslag. Die wonderlike temperament veroorsaak beter kwaliteit vleis, beter voeromset en minder beserings in voerkrale. Bestuur word dus vergemaklik.

The white characteristic head of the Hereford is the international mark of quality sought after by cattle breeders, feedlot contractors and consumers.


Die Hereford se kenmerkende witkop is internasionaal ‘n stempel van kwaliteit by beesboere, voerkraal ondernemers en verbruikers.

 


2017 Events & Sales

  Skoue / Shows

Riversdale Skou
15 - 18 Februarie 2017

Vryburg Show
29 - 31 March 2017

Lichtenburg Skou
25 - 29 April 2017

Bloemfontein Skou
27 April - 7 Mei

Nampo
16 - 19 Mei 2017

Pietermaritzburg Royal Show
26 May - 4 June 2017

George Skou
25 - 27 August 2017

Moorreesburg Skou
7 - 10 September 2017

Alfa Expo, Parys
12 - 14 September 2017

Agri Mega Week
13 - 16 September 2017

 

  Vergaderings / Meetings

Raadsvergadering
14 - 15 Februarie 2017

Raadsvergadering
1 - 2 Mei 2017

Raadsvergadering
17 - 18 Oktober 2017

 

 

  Centenary Celebration

SA Hereford Tour
4 - 15 September 2017
See Full Program

  Veilings / Sales

Hereford Aanteel en Slagvee Veiling
23 Februarie 2017

Vryburg Skou Veiling
31 Maart 2017

PP Mong Trust Production Sale
6 June 2017

Ermelo Veiling
26 Julie 2017

Griffin / Brownstone Bulveiling
3 Augustus 2017

Kuruman Veiling
4 Augustus 2017

EG Malina Bulveiling
15 Augustus 2017

KRM & HBH Produksieveiling
23 Augustus 2017

 

Vryburg Veiling
7 September 2017

Nasionale Hereford Veiling & Eufees Dinee
15 September 2017

Kevlynn Produksieveiling
19 September 2017

Syferpan Veiling
20 September 2017

Sanniesguns Produksieveiling
20 September 2017

Bohaven Best of Both Veiling
28 September 2017

Swartland Veeboere Produksieveiling
28 September 2017

Vryburg Veiling
16 November 2017

 

 

Thank you to all our sponsors

 

SA HEREFORD SOCIETY
Council
Members
Shows
Sales
CONTACT US
   051 410 0958
    hereford@studbook.co.za
  118 Henry Street, Westdene, Bloemfontein
Hereford Society

COPYRIGHT © SA HEREFORD SOCIETY. WEBSITE, SEO & CMS BY QUICKSOLVE INTERNET